De omscholing van ex-douaniers naar sportarbiters verloopt voorspoedig